• <div><h1>Bjerkås Næringspark</h1><p>Ca 25.000 kvm bygningsmasse</p></div>

    Bjerkås Næringspark

    Ca 25.000 kvm bygningsmasse

Bjerkås Næringspark

Bygningsmassen er oppført i perioden fra 1940 til 1982. Bygningsmassen blir i dag i all hovedsak benyttet til lager/logistikkformål med tilhørende kontorfasiliteter av flere ulike leietakere innen ulike bransjer.

Planløsningene er effektive og hensiktsmessige og gir mulighet for utleie til både små og store leietagere. Byggene er på 1 til 2 etasjer over bakkenivå. Mange av lokalene har direkte innkjøring, brede porter og store takhøyder. Lokalene kan tilpasses leietakerens behov.

Stort utbyggingspotensiale

Bjerkås Næringpark har et stort utbyggingspotensiale. Vi kan vurdere å skreddersy nye bygg etter leietakers ønske. Bjerkås Næringspark har et trivelig miljø samt felleskantine.